Naša spoločnosť má niekoľkoročnú prax v oblasti poskytovania ekonomických služieb. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika a ekonomické poradenstvo pre fyzické a právnické osoby. Orientujeme sa predovšetkým na poskytovanie služieb ekonomického charakteru pre drobných a stredných podnikateľov. 
 
V tejto oblasti pôsobíme od roku 1992, spočiatku ako fyzická osoba na základe živnosti a od roku 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Naše terajšie  pôsobenie je orientované regionálne na oblasť regiónu Bratislavy a jej okolia. Sídlime v užšom centre Bratislavy s výbornou dostupnosťou pre každého.
 
Naším cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka, udržiavanie si dlhodobých vzťahov so zákazníkmi
a s tým súvisiace budovanie si dobrého mena spoločnosti. Radi sa prispôsobíme Vašim požiadavkám
a zvyklostiam v rámci zákona o účtovníctve a daňovým zákonom.
kONTAKT

BonusEko, spol. s r.o.
Sputniková 7, 
821 02 Bratislava

Telefón: 02/4333-0061
Fax: 02/4333-0061
Email: bonuseko@bonuseko.sk

IČO : 35808811
DIČ : 2021569649
DRČ : SK2021569649mailto:bonuseko@bonuseko.sk?subject=shapeimage_2_link_0
Kvalifikované a komplexné služby zabezpečujúce ekonomicky najvýhodnejšie riešenia.

Optimálne riešenia pre stredné a menšie spoločnosti.

Dobré vzťahy s daňovými úradmi, s pobočkami sociálnej poisťovne, so zdravotnými poisťovňami.

Profesionalita, prehľad, 
súlad s legislatívou.
 BonusEko s.r.o. 
 Ekonomické služby
Cenník

Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi,
s ohľadom na stupeň zložitosti vedenia učtovníctva a spracovanie miezd. Orientačná cena našich služieb je nasledovná:
 
● Spracovanie podvojného účtovníctva     
  cena : 1,00 EUR / 1 účtovný zápis

● Spracovanie jednoduchého účtovníctva
    cena : 0,70 EUR / 1 účtovný zápis

● Spracovanie miezd
    cena : 10,- EUR / zamestnanec
 
Ceny za spracovaný bežný mesiac sú konečné. Neúčtuje sa zvlášť za spracovanie priznania k DPH, spracovanie súhrnného výkazu k DPH, vystavenie evidencie neuhradených odoslaných a došlých faktúr, vystavenie zoznamu majetku a priebežný účtovný a daňový výsledok.
 
Za ročnú uzávierku vrátane výkazov a príloh a spracovanie daňového priznania účtujeme cenu vo výške priemerného mesačného paušálu.
 
Za ročné zúčtovania dane za zamestnanca a ročného zúčtovania zdravotného poistenia účtujeme cenu vo výške 5,-- EUR / zamestnanec.
 SLUŽBY

Ponúkame služby ekonomického charakteru: 
 ● vedenie jednoduchého účtovníctva
 ● vedenie podvojného účtovníctva
 ● spracovanie miezd a personalistiky
 ● evidencia majetku
 ● vypracovanie daňového priznania
 ● poradenstvo

Spracovanie účtovníctva:
 ● spracovanie účtovných dokladov
 ● evidencia pohľadávok a záväzkov
 ● evidencia majetku
 ● evidencia DPH
 ● evidencia súhrnného výkazu
 ● ročná účtovná závierka vrátane výkazov, 
    príloh a daňového priznania

Spracovanie miezd a personalistika:
 ● mesačné spracovanie podľa podkladov
 ● vyhotovenie príkazov pre všetky poisťovne a daňový úrad
 ● príkazy na úhradu pre banky
 ● ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov
 ● ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní